Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. Dit reglement is opgenomen in ons Kwaliteitshandboek. Deze aanpak zorgt ervoor dat privacy integraal onderdeel is geworden van onze werkwijze.

Welke gegevens leggen wij van jou vast?
Us Wurkpleats verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Gegevens die wij vastleggen zijn;

- Voor -en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
Us Wurkpleats verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou;

- Burgerservicenummer (BSN)
- Gezondheid

Doeleinden;
Us Wurkpleats verwerkt gegevens die wij nodig hebben voor onze (wettelijk verplichte) cliëntadministratie en begeleidingsplannen.

Delen van persoonsgegevens met derden; 

Er wordt door Us Wurkpleats geen informatie verstrekt aan of opgevraagd bij derden zonder ondertekende machtiging waarin uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door jou. Met bedrijven (indien van toepassing) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Bewaren persoonsgegevens;
Us Wurkpleats bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het dossier wordt vanaf het einde van de zorg (wettelijk) vijftien jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt altijd voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, contact met ons opnemen.

Hoe beveiligen wij gegevens;
Us wurkpleats neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je toch het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Datalekken;
Us Wurkpleats zal datalekken vastleggen en documenteren en indien nodig, zo snel mogelijk (binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Cookies;
Us wurkpleats gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

© 2017 - 2024 uswurkpleats | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel